El passat 26 d’abril de 2024 vam fer arribar als mitjans de comunicació un comunicat sobre l’anunciada mesura de regulació del lloguer de temporada.

Aquí tens el text íntegre:

NOTA DE PREMSA

El sector immobiliari català rebutja la regulació del lloguer de temporada i assegura que agreujarà el problema de l’accés a l’habitatge

Barcelona, 26 d’abril de 2024.- El sector immobiliari català rebutja la regulació del lloguer de temporada i assegura que agreujarà el problema de l’accés a l’habitatge. Les entitats signants manifesten la seva disconformitat amb el text legislatiu publicat per la Generalitat de Catalunya el dia previ a l’inici de la campanya electoral per a les eleccions al Parlament, ja que no està consensuat amb els agents intervinents en el sector i perquè ignora la realitat del mercat de lloguer.

L’aprovació de la nova regulació genera confusió i inseguretat jurídica a propietaris i arrendataris d’habitatge. Aquest decret llei no contribueix a la resolució del problema de l’habitatge, sinó que comportarà nous inconvenients i el perpetuarà en el temps, de la mateixa manera que ha succeït amb altres mesures dictades en matèria d’habitatge per l’actual govern de la Generalitat de Catalunya. De fet, aquesta normativa és contrària a les recomanacions fetes pel Banc d’Espanya en el seu informe anual per intentar pal·liar la situació que viu el mercat d’habitatge.

D’altra banda, el sector immobiliari també vol remarcar que no accepta, ni acceptarà, la criminalització dels propietaris d’habitatges en arrendament, tal com deixa entreveure el nou text legislatiu. Sense inversors ni arrendadors no existirà el mercat d’habitatge de lloguer, habitual o de temporada, així que la llei ha de contribuir a trobar un equilibri entre propietaris i llogaters. Amb les legislacions existents, l’únic que s’està aconseguint és una confrontació d’ambdues parts.

A més, les entitats signants afirmen que la política d’habitatge, com bé es fa a altres països, ha d’estar composta per mesures financeres, pressupostàries i fiscals que permetin incorporar la inversió privada al mercat, de tal manera que ajudin a solucionar els problemes d’allotjament de la població. Les regulacions que està duent a terme la Generalitat de Catalunya se centren en mesures intervencionistes i sancionadores per traslladar als propietaris la responsabilitat que hauria de recaure sobre les administracions, a més de fer front a les conseqüències de la inactivitat del Govern per revertir la situació del mercat d’habitatge.

Finalment, el sector immobiliari català vol mostrar la seva total disponibilitat per contribuir a definir una política d’habitatge ben estructurada, finançada i estable en el temps. 

Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya
Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província
Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya
Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE)
Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL)
Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya
Consell de Cambres de la Propietat de Catalunya

caCatalà