a

Transparència

La Llei 19/13, del 9 de desembre, i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya són les lleis referides a l’accés a la informació pública i bon govern. Es tracta d’articular un canal d’accés com a reforç de dotar de la màxima transparència l’activitat col·legial per garantir així el dret d’accés a la informació del Col·legi. Els col·legis, en tant que corporacions de dret públic, assumeixen funcions de caràcter públic i també privat, recaient l’obligació de publicació exclusivament a les funcions públiques.

A aquests efectes es facilita informació sobre diferents àrees col·legials.

Memòria AIC 2023

Aquest document recull tota l‟activitat associativa de l'any així com els estats financers de la institució.

Descarregar
Memòria AIC 2022

Aquest document recull tota l‟activitat associativa de l'any així com els estats financers de la institució.

Descarregar
caCatalà