La nova normativa ha entrat en vigor avui, però no tindrà efecte pràctic en els propers 5 anys.

Ahir es va publicar al DOGC el Decret Llei 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic, que entra en vigor avui. 

En aquests moments, el nostre equip jurídic està analitzant el text per poder-te enviar un comunicat explicatiu. En breu, programarem també una sessió informativa.

Mentrestant, volem recordar-te que, malgrat el decret ja ha entrat en vigor, encara li manca un ulterior tràmit de vàlidació del Parlament de Catalunya, que és el que ha de validar els decrets llei aprovats pel Govern. En el suposat cas que el Parlament no en fes la convalidació, el decret llei quedaria sense efecte.

A l’espera de fer-te arribar un resum del nou decret, t’avancem que s’hi indica que els habitatges hauran de disposar d’una llicència urbanística prèvia – amb una durada de 5 anys – per poder destinar-lo a ús turístic i hauran de ser els Ajuntaments qui adaptin el seus plans urbanístics.

Es considera municipis (un total de 262) amb problemas d’accés a l’habitatge aquells on es donin almenys un d’aquests dos requisits:

  1.  que la càrrega mitjana del cost del lloguer o de la hipoteca al pressupost personal o de la unitat de convivència, més les despeses i subministraments bàsics, superi el trenta per cent dels ingressos mitjans o de la renda mitjana de les llars,
  2. que en el període dels cinc anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquest decret llei el preu de lloguer o compra de l’habitatge hagi experimentat un percentatge de creixement acumulat almenys tres punts percentuals superior al percentatge de creixement acumulat de l’índex de preus de consum de Catalunya.

Estigues tranquil, però. Aquesta norma tindrà un impacte irrellevant en un primer moment, perquè els habitatges que en l’actualitat estan degudament habilitats per ús turístic quedaran sotmesos a l’exigència de llicència urbanística prèvia, si bé tindran un termini màxim de 5 anys per fer-ho. En consequència, transitòriament, la nova regulació no tindrà efecte pràctic en els propers cinc anys. 

Aquí et deixem l’enllaç a la nota de premsa que va publicar el Govern. 

Si teniu cap dubte, estem a la vostra disposició pels canals habituals. 

caCatalà